علوم تجربی
The Science of happiness

الکتروسکوپ (ساخت و کاربرد)

الکتروسکوپ یا برق نما وسیله ای است که میتوان با آن سه کار را انجام داد

۱-تشخیص باردار بودن یا نبودن یک جسم

۲- با آن می توان مقدار یک بار را به دست آورد

۳- می توان تشخیص داد که یک جسم دارای بار مثبت می باشد یا منفی.

و میدانیم بار های هم نام ( –  –  )( + + ) هم دیگر را دفع کرده و بار های نا هم نام( – + ) همدیگر را جذب می کند .

ابتدا به ساخت یک االکترسکوپ با کمترین هزینه می پزداریم

برای این  کار احیاج به یک شیشه مربا ، دو ورقه آلمنیومی، ۳۰ سانت سیم مفتولی مسی ، چسب و …

برای این منظور پیشنهاد می کنیم ویدیو زیر را مشاهده فرمایید.

ابتدا به مشخص کردن بار توسط الکتروسکوپ می پردازیم برای این منظور کافی است جسم را به الکتروسکوپ نزدیک کنیم اگر جسم دارای بار باشد ورقه ها از هم دور می شوند به دلیل این که بار ها درون ورقه ها به صورت مساوی پخش می شود و به دلیل اینکه بار ها پخش شده در ورقه ها هم نام هستند دافعه بین ورقه ها ایجاد می شود.اگر مقدار انحراف ورقه ها زیاد باشد مقدار بار ها نیز زیاد است .

برای به دست آوردن نوع بار یک جسم مجهول ابتدا یک جسم باردار با بار مشخص را به کلاهک الکتروسکوپ می چسباینم تا بار ها به داخل الکتروسکوپ برود و خود الکتروسکوپ باردار شود سپس آن جسم با بار مجهول را به کلاهک الکتروسکوپ باردار نردیک می کنیم اگر ورقه ها فاصله آن ها بیشتر شد به معنی این است که بار جسم مشخص با بار جسم مجهول هم نام است ولی اگر فاصله ورقه ها از هم کم شد به این معنی است که بار جسم مشخص با بار جسم مجهول نا هم نام است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.