علوم تجربی
The Science of happiness

اندازه گیری حجم اجسام نامنظم

برای این منظور ابتدا مقداری آب (۷۰ میلی لیتر)درون استوانه مدرجی میریزیم .

سپس اجسام نا منظم(سنگ)را درون استوانه مدرج می اندازیم .

می بینیم که مقدار آب درون استوانه مدرج بالا می آید(۷۳ میلی لیتر)مقدار آب بالا امده را از مقدار آب اولیه کم می کنیم .

این عدد(۳ میلی لیتر)حجم جسم با شکل نا منظم ما می باشد.

www.oloom-mh.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.