علوم تجربی
The Science of happiness

بانک سوالات علوم تجربی هشتم

این صفحه برای شما دانش آموزان عزیز طراحی شده تا تمام سوالات دی ماه شهریور و خرداد ماه را در دسترس شما قرار دهیم.

دی ماه(نوبت اول ) :

 

 

 

 

 

خرداد ماه(نوبت دوم) :

دبیرستان شاهد مازندران

دبیرستان نمونه دولتی مهدوی مازندران

دبیرستان دخترانه سماء یزد