علوم تجربی
The Science of happiness

فشار در جامدات

فشار در جامدات به دو عامل سطح مقطع و نیرو بستگی دارد که فرمول آن به شکل زیر است

فرمول فشار در جامدات

که F برابر نیرو و Aسطح مقطع (مساحت) می باشد .

همانطور که می بینیم هر مقدار نیرو زیاد شود فشار نیز بیشتر می شود ولی اگر سطح مقطع را زیاد کنیم مقدار فشار کم می شود.

به همین دلیل است که اسکیمو ها برای راه رفتن در روی برف از کفش های با مساحت زیاد استفاده می کنند که فشار را کم کنند و درون برف فرو نروند.

و برای مثال دیگر میتوان به این اشاره کرد که اگر یک پونز را درون دست خود بگیریم از سمت تیز آن که سطح مقطع کمتری دارد درد بیشتر حس میکنیم زیرا مقدار فشار بیشتری وارد می شود نسبت به سطح مقطع بزرگتر.

یک مثال جالب تر این می باشد که درون هواپیما ها چرا پنجره ها کوچک تر می باشد ؟

جواب این مسئله این می باشد که درون هواپیما فشار را ثابت نگه میدارند تا شرایط فشار روی زمین را برای مسافران ایجاد می کنند و این را میدانیم که نیرو باعث تغییر شکل و شکستن می شود پس در فشار ثابت هر مقدار سطح مقطع را کم کنیم پس نیرو کمتری وارد می شود پس به همین دلیل پنجره های هواپیما کوچک ساخته می شود.

برای درک بهتر این مطالب ویدیو زیر را مشاهده فرمایید:

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.