علوم تجربی
The Science of happiness

لقاح و به وجود آمدن جنین در رحم(فیلم آموزشی )

به عمل ترکیب شدن هسته های سلول جنسی نر و ماده (گامت)(gamete) در رحم زن لقاح می گویند.

در این فرایند سلول های جنسی نر (اسپرم ) بعد از رها شدن به دلیل داشتن دم که باعث حرکت می شود خود را به سلول جنسی ماده(تخمک) می رساند که معمولا  یک اسپرم به تخمک وارد می شود که می دانیم هر کدام از سلول های جنسی نر و ماده آورنده ۲۳ عدد کروموزوم می باشد .

بعد از عمل ترکیب شدن سلول های جنسی نر و ماده (لقاح ) یک سلول جدید به نام تخم (زیگوت)(zygote) به وجود می آید.

پس از آن شروع به تقسیمات میتوز کرده و کم کم اندام جنین به وجود می آید.

برای درک بهتر این مطلب فیلم آموزشی زیر را مشاهده فرمایید:

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.