علوم تجربی
The Science of happiness

چگالی

(رو)دانسیته یا چگالی ،V حجم،m جرم

نسبت جرم به حجم هر جسم را چگالی آن جسم گویند که در علوم تجربی بسیار پر اهمیت می باشد

به عنوان مثال هنگامی که  روغن و آب را مخلوط میکنیم میبینیم که روغن بر روی آب ایستاده است و این به دلیل چگالی کمتر روغن نسبت به آب است پس آموختیم هر جسمی که چگالی کمتری داشته باشد بالاتر از جسمی که چگالی بیشتر دارد می ایستد مانند شکل زیر:

دیدن ویدیو زیر را به شما پیشنهاد می کنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.