علوم تجربی
The Science of happiness
مرور رده

آزمایش ها

دستگاه تقطیر (کندانسور)

دستگاه تقطیر (کندانسور) وسیله ای برای جداسازی مواد  حل شده در مایعات می باشد به عبارت دیگر جداسازی مواد ناخالص از مایعات می باشد . برای این منظور ابتدا ماده مورد نظر(آب و نمک) را درون یک بالن ریخته و با استفاده از گیره روی یک مشعل…

سدیم(Na)

اتم سدیم یازدهمین اتم جدول تناوبی می باشد  که دارای  عدد اتمی 11 و عدد جرمی 23 می باشد. این اتم در مدار آخر خود دارای 1 الکترون می باشد و به این معناست که در گروه یک اصلی جدول تناوبی که به اتم های قلیایی معروف است قرار دارد. این…

چرخه نیتروژن

میدانیم که حدود 78 درصد هوایی که وجود دارد از نیتروژن تشکلیل شده است  و این نیتروژن به صورت گاز (N2) برای انسان ها و گیاهان مفید نیست اما گیاهان برای میکروب زدایی و رشد خود و پروتبیین سازی به اتم نیتروژن احتیاج دارند پس باید به گونه ای…

واکنش پذیری مواد

http://Array در این درسنامه واکنش پذیری مواد مختلف را نشان می دهد که میبینیم که مقدار واکنش پذیری مواد با هم تفاوت دارد در این ویدیو واکنش پذیری مواد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم این مواد را مس سولفات (کات کبود)(CuSO4) حل می کنیم…