علوم تجربی
The Science of happiness
مرور رده

درسنامه

الکتروسکوپ (ساخت و کاربرد)

الکتروسکوپ یا برق نما وسیله ای است که میتوان با آن سه کار را انجام داد 1-تشخیص باردار بودن یا نبودن یک جسم 2- با آن می توان مقدار یک بار را به دست آورد 3- می توان تشخیص داد که یک جسم دارای بار مثبت می باشد یا منفی. و میدانیم بار های هم…

گوش و اجزای آن

گوش اندامی در بدن است که امواج صوتی را دریافت کرده و به پیام عصبی تبدیل میکند. و این پیام را به مغز ارسال می کند و علاوه بر آن در تعادل بدن ما نیز نقش دارد گوش به سه قسمت دسته بندی می شود که شامل گوش میانی گوش داخلی و گوش خارجی می…

چشم و اجزای آن

چشم دارای ساختاری تقربیا کروی شکل می باشد که در این مطلب به شرح جزئیات چشم می پردازیم. دور تا دور چشم از 3 لایه تشکیل شده است که هر کدام دارای وظایف خاص خود می باشد. این سه لایه صُلبیه(sclera) ، مَشیمیه(Choroid) ، شبکیه(retina) نام…

فعالیت های نیمکره چپ و راست مخ

همانطور که میدانیم بیشترین قسمت مغز را نیم کره های چپ و راست مخ اشغال کرده هست که هر کدام از این نیم کره ها وظیفه کنترل اعمال خااصی(ارادی) از بدن می باشد. در نیمکره چپ مخ اعمال سمت راست و در نیمکره راست مخ اعمال سمت چپ بدن کنترل می شود.…

واکنش آهن با سولفات مس

در این واکنش ابتدا یک محلول مس سولفات (کات کبود) (CuSO4) با آب تهیه می کنیم رنگ این محلول آبی رنگ می باشد. سپس مقداری براده آهن یا یک میخ آهنی درون محلول مس سولفات می اندازیم. بعد از گذشت زمان میبینیم که رنگ محلول به رنگ سبز رنگ در می…

ساخت باتری با استفاده از لیمو

در این مبحث به ساختن باتری توسط لیمو ترش می پردازیم. یک لیمو ترش را  ماساژ داده تا له شود اما باید به گونه ای باشد که پوسته آن باز نشود. حال یک تیغه مسی وی یک تیغه آهنی را درون لیمو می کنیم. با استفاده از سیم دو سر لیمو را به…

تبدیل انرژی شیمیایی به حرکتی(آزمایش قوطی فیلم و قرص جوشان)

در این آزمایش در یک قوطی مقداری قرص جوشان و اب میریزیم و در آن را میبندیم . مشاهده میکنیم که فشار گاز حاصله در را به بالا پرتاب میکند. این واکنش به این دلیل اتفاق می افتد که گاز های تولید شده از قرص جوشان باعث فشار آوردن به درب…

آزمایش کاتالیزگر بودن خاک و خاکستر برای قند

کاتالیزگر :موادی که سرعت واکنش های شیمیایی را زیاد کرده و خود در آخر سر دست نخورده باقی بماند. در این آزمایش ابتدا دو حبه قند یکی آغشته به خاکستر و دیگری به صورت عادی برمیداریم . سپس با استفاده از شعله سعی میکنیم آن ها را شعله ور سازیم…

واکنش آب با قرص جوشان گرما گیر یا گرماده؟

لیوانی را مقداری آب کنید و یک دما سنج را درون آن قرار دهید. حدود 5 دقیقه صبر کنید تا دمای دماسنج و آب برابر شود. پس از آن قرص جوشان را در آب بیندازید و صبر کنید تا در آب حل شود. پس از دمای آب را اندازه گیری کنید. می بینید که دمای…

آزمایش تجزیه آمونیوم دی کرومات (کوه آتش فشان)

آزمایش تجزیه آمونیام دی کرومات : در این آزمایش آمونیوم دی کرومات با استفاده از انرژی اولیه شروع به تجزیه شدن می کند . گاز نیتروژن و آب(به صورت بخار ) و اسید کرومیک (اکسید کروم) تولید می شود  و باعث به وجود آمدن یک ماده سیاه…