علوم تجربی
The Science of happiness
مرور رده

تست هوش

تست هوش ۱

معمای بالا را به دقت بخوانید، آیا میتوانید بگویید چند روز طول میکشد این 100 نفر بتوانند 100 خانه بسازند. جواب های خود را ار طریق دیدگاه به ما اعلام کنید